زیرنویس ۴: خلقت خداوندی در طنز آخر هفته

——————–زیرنویس برای تدقیق در دقایق هفتة خلقت با روایت موسوی-محمدی:
(البته… با کمی دستکاری شیطنت آمیز خودم!)

*4 – {  —–  بَله٬ روزی٬ روزگاری٬ خلاصه اینکه : «خداوند در شش شبانه روزِ آزگار٬ کل این جهان با زمینِ مسطح در مرکزش را٬ آفریده است… «آدمِ» یلاقبا را از گِل و لای و گنداب خَلق کرد و ملائک را با پَسِ گردَنی فرا خواند تا بر او سُجده کنند! درحالی که شیطون-بلای ورپریده را لعن نمایند… و سپس با اندکی تأمل بر «شکی واجب»٬ «حوا» خاتون را برای آرامشِ چنین «آدمِ» بد قِلِق و کم اعصابی٬ یواشکی از دندة چپ نیز آفرید…! آنگاه (یعنی پس از خلق «آدم»!!) هفت طبقه آسمانها را با ستارگانش چنان آزین بندی کرد تا این «آدمِ سر به هوا»٬ راه خود را در شب گُم نکند… !

باری به هرجهت٬ خداوند گران بارِ بالا نشین٬ خسته گردید و رفت…!؟
روایتی است که وی «شب جمعه» را برای استراحت و «آن کار دیگر»٬ به بندگانش نیز توصیه نموده است…!…»

حالا هم که پیش از لختی آرامش٬ فقانش از دست این آدم جَلَبِ جَل الخالق از عرش خودش هم فراتر رفته و دنیا های دیگر را به لرزه افکنده است:
“دیگه چی از جونِ من میخواید؟!”
خداوند کلافه از ماحَصل «پروردگاری» اش٬ چنین ادامه می دهد:
“در این شب جمعه ای٬ آنجور که برایتان مقرر نموده ام٬ برید حالشو ببرید دیگه … “

“اما «حضرت عباسی»٬ آدم باشید و اسراف نکنید… که تفریط از افراط هم بدتر است!”
****

البته خدا وکیلی٬ غفلتأ چندتایی از کلماتِ اضافی که در جیب بغلم بود٬ مثل شیشه خورده پخش شد در این وسط مَسَطای «آیاتِ» اصلیتأ «توراتی»! با پوزش٬ خود «مجاهدت» به پاکسازیش بنمائید! … اما مواظب باشید در حینِ پاکسازی از خنده منفجر نشوید! چرا که:
خودِ «ملعون»-تون به جهنم٬ «آیاتِ متبرکه» صدمه میبینند!!!
       

—–  خداوند به پروردگارتان رحمی کند… اگر انشاءالله یکیشان بخواهد… !  (‍*.ـ*)    —–}

The Creation of the Adam, eve and the world based on Torah, Bible and Koran. Along with the Cartoonic critique concepts.
The Creation of the Adam, eve and the world based on Torah, Bible and Koran. Along with the Cartoon critique concepts.

 

——— منابع تکمیلی برای زیر نویس فوق مربوط به لینک های فیسبوکی ام. باضافه لینکی به یک منبع «معتبر اسلامی» که آیات مربوطه را گرداوری نموده است.

توجه: همه لینک ها در صفحه دیگر باز خواهند شد: 

*4A –  در زیر دو لینک مجزا میباشند. یکی به صفحة مستقیمِ  فیسبوک ام و دیگری به صفحة «مجادلاتِ  روشنگرانه»:
Jamshid Fam Facebook <<<=======>>> Intellectual Polemics}

*4B – مؤسسه فرهنگی بشارت – «آفرینش جهان هستی در قرآن و عهد عتیق». گردآورنده: «مهدی محمدی»
منظور از «عهد عتیق»٬ روایات آورده شده در «تورات» می باشد. 

—————————– پایانِ زیرنویس *4

اگر مایلید از همینجا به مبحث اصلی برگردید٬ لطفاً به این لینک کلیک کنید: «نگاهی دوباره به ریشه ها: منشاء و ماهیتِ حیات»!